MMC First Process rammet på tre fronter. Men de klarte å opprettholde nivået sitt

Nyheter
0

Fosnavåg-leverandøren fornøyd til tross for usikkerheten i markedet.

MMC First Process dekker et vidt spekter av produkter innen fiskehåndtering, både innenfor pelagisk og oppdrett. Selskapet leverer blant annet utstyrspakker til brønnbåter og landbaserte oppdrettsanlegg.

Ifjor omsatte selskapet med hovedkontor på Fosnavåg for 966,3 millioner kroner. Det er en knapp vekst på 11,7 millioner kroner. Samtidig ble driftsresultatet nesten halvert, og endte på 25,9 millioner kroner.

Netto operasjonell kontantstrøm var på minus 56,8 millioner kroner. Året før var på pluss 110,4 millioner kroner.

Bred usikkerhet
På sine nettsider kommenterer selskapet det avlagte regnskapet. De har særlig fokus å usikkerheten som råder i markedet.

«Vi er tilfredse med å ha opprettholdt omsetningen i 2023, gitt usikkerheten som har oppstått knyttet til den annonserte grunnrenteskatten i oktober 2022, som satte en kraftig brems på alle investeringer og utvikling inn mot havbruksnæringen», uttaler økonomidirektør Kristian Framstad.

Kristian Framstad er økonomidirektør hos MMC First Process. Foto: MMC First Process

Framstad legger til:

«I tillegg ble det innført en stans i behandling av nye landbaserte konsesjoner, som fremdeles vedvarer. Utover dette har en rekke av våre brønnbåtkunder også opplevd stor uforutsigbarhet vedrørende rederibeskatningsordningen, som har eksistert siden 1997, noe som igjen har bidratt til stans i kontrahering av nye fartøy». 

«Den samlede usikkerheten gjør at noen investeringer på land og landbaserte prosessanlegg har stoppet opp eller blitt utsatt», oppsummerer han.

Betaler ut utbytte
MMC First Prosess sin egenkapital var på 106,1 millioner, og totalkapitalen på 469,7 millioner kroner ved årsskiftet. Det ga en egenkapitalandel på 22,6 prosent.

Ved årsslutt var selskapets kontantbeholdning på 62,6 millioner, noe som er en reduksjon på 56,3 millioner kroner, sammenlignet med året før.

Styret i selskapet har foreslått et utbytte til eierne på 16,7 millioner kroner.

Selskapet eies av MMCFP Holding, hvor investeringsselskapet Credo er største aksjonær med 36 prosent.

Sunnmørsselskapet sysselsatte gjennomsnittlig 220 årsverk i fjor.

iLaks har vært i kontakt med administrerende direktør Peder Leon Fauske. Han ønsker ikke å gi noen kommentar, men henviser til det som selskapet har skrevet på sine nettsider.

MMC First Process 2023 2022 Endring
Omsetning 966,3 954,6 1,2 %
EBIT 25,9 47,1 – 45,0 %
Resultat før skatt 15,6 50,5 – 70,3 %
Driftsmargin 2,7 % 4,9 %
Alle tall i millioner kroner