MMC First Process bygger nytt industribygg på Sunnmøre

Nyheter
2112

MMC First Process samlokaliserer.

-Vi må få fullt utbytte av den viktige og gode kompetansen på tvers i fagmiljøene. Derfor ser vi at det er svært hensiktsmessig å samle lokasjonene Vigra og Sjøholt under samme tak, sier administrerende direktør Petter Leon Fauske i MMC First Process om bakgrunnen for at selskapet bygger nytt industribygg på Digernes på Sunnmøre.

MMC First Process lever blant annet systemløsninger for oppdrettsnæringen.

Ifølge pressemeldingen er samlokaliseringen en naturlig forlengelse av fusjonen mellom MMC og First Process, som ble offentliggjort i mars i fjor.

Det nye anlegget på Digernes vil romme 60 kontorer og har en stor felles produksjonshall. Det vil være plass til de 50 ansatte på Vigra og Sjøholt, samt lokaliteter til samhandling på tvers av lokasjonene for øvrig.

Bygget skal stå klart innen 1. oktober 2019.