Mjellem blir arbeidende styreleder i Endúr Maritime

Nyheter
0

Britt Mjellem trer inn i rollen som arbeidende styreleder i Endúr Maritime. Hun tar med det et enda sterkere grep om videreutviklingen av selskapet.

– Vi ønsker å utnytte ressursene i selskapet best mulig. Derfor er jeg veldig glad for at Britt Mjellem har takket ja til å bli arbeidende styreleder i Endúr Maritime, sier konsernsjef i Endúr, Jeppe Raaholt.

Jonny Arefjord fortsetter som selskapets operative leder, og Raaholt er overbevist om at grepene de nå tar vil bidra til å styrke Endúr Maritime.

– Mjellem vil jobbe aktivt med strategiske veivalg og videreutvikling av selskapet, mens Arefjord har ansvaret for den daglige driften. På denne måten får vi utnyttet to store ressurser i selskapet på de områdene de både kan og liker best, sier Raaholt i en pressemelding.

Mjellem har tette familiære og historiske bånd til den bergenske maritime industrien. Som en av fem døtre til Frantz Mjellem, mangeårig leder og medeier i det tradisjonsrike skipsverftet Mjellem & Karlsen, har Britt Mjellem hatt en oppvekst preget av maritim bedriftskultur og industriutvikling, inkludert kortere og lengre arbeidsperioder ute i verkstedhallene. Hun har også omfattende styrekompetanse og erfaring fra rederi-, industri- og energibransjen. Mjellem ser et stort potensial i Endúr Maritime. 

– Selskapet har en stolt historie og opparbeidet seg et nasjonalt marked for sine tjenester. Jeg gleder meg til å jobbe enda mer aktivt med å styrke selskapets plattform innen maritimt service- og vedlikehold, samt utvikle samarbeidet innen eksisterende rammeavtaler med blant annet Forsvaret og Equinor. Samtidig vil vi jobbe målrettet for å posisjonere oss mot nye markedsområder, hvor det å se på synergier mellom selskapene i Endúr-konsernet vil være ett av fokusområdene, sier Mjellem.

Hun understreker at den kompetansen og erfaringen som medarbeiderne i selskapet over mange år har opparbeidet seg, er nøkkelen til videreutviklingen av Endúr Maritime.

– Dette er kvaliteter vi skal forvalte og bygge videre på i tett samarbeid med våre kunder og ansatte og på den måten bidra til at Endúr Maritime fortsatt blir en viktig aktør innen skipsteknisk vedlikehold, sier Mjellem.