– Mitt selskap hadde nok ikke eksistert uten GIEK Kredittforsikring

Nyheter
987

Administerende direktør i foredlingskonsernet Hofseth International, Roger Hofseth, reagerer sterkt på at regjeringen foreslår å selge, eventuelt avvikle, GIEK Kredittforsikring.

Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjettet 2020, kom det fram at den ønsker å kvitte seg med det statlige selskapet GIEK Kreditfforsikring, som tilbyr kortsiktig kredittforsikring på kommersielle vilkår.

«Manglende utsikter til lønnsomhet og potensiell statsstønadsproblematikk for brorparten av GIEK Kredittforsikrings virksomhet gjør at regjeringen ikke vil opprettholde selskapet slik det er i dag», skrev regjeringen.

Sjømatnæringen protesterer mot forslaget, deriblant administrerende direktør Roger Hofseth i Hofseth International.

– Jeg vil si det så sterkt at mitt selskap nok ikke hadde eksistert uten GIEK Kredittforsikring, sier Hofseth til Dagens Næringsliv.

Hofseth har samarbeidet i elleve år med GIEK Kredittforsikring.

– De er litt dyrere, men til gjengjeld har de en større fleksibilitet enn de private kredittforsikringsselskapene. Giek har stilt opp for oss, og det går an å snakke med dem om vurderinger. Særlig under finanskrisen var støtten fra Giek uvurderlig da vi opplevde at de fleste andre aktører i markedet kraftig reduserte sine engasjementer, sier han.

Han mener det er feil at GIEK Kredittforsikring taper penger, og viser til at de siste fem årene er det samlede tapet i overkant av to millioner kroner av en total omsetning på over 300 millioner.

Statssekretær Magnus Thue (H) i Næringsdepartementet er ikke enig.

– GIEK Kredittforsikring er ikke økonomisk bærekraftig og har heller ikke utsikter til å bli det. Selskapet kan derfor ikke opprettholdes slik det er i dag, sier Thue.

Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark skriver på Facebook at han mener forslaget bør vurderes på nytt.

«Dette er en ordning som bidrar til å sikre handelen. Selskapet er statlig eid, og det er fornuftig. Når det har vært ruskete vær i verden har det bidratt til at selskapet står i stormen. Riktignok ønsker regjeringen å overflytte deler av oppgavene til GIEK. Men med et hardere klima i handelspolitikken så bør vi heller styrke enn svekke ordningen», argumenterer Ystmark.