Mistet fisk under lusetelling, avdekket rømning

Nyheter
1311

Wilsgård Fiskeoppdrett oppdaget rømning.

«Sist uke, under vår ukentlige lusetelling, ble det mistet en fisk på sjøen fra vår lokalitet Ytre Jøvika i Berg Kommune. Vi rapporterte dette i henhold til prosedyrer, og satte ut gjenfangstgarn for å fange denne fisken. Onsdags ettermiddag i denne uke, fikk vi to fisker i gjenfangstgarnene. Vi iverksatte umiddelbart dykkerkontroll av alle merdene», skriver Wilsgård i en pressemelding torsdag kveld.

«Torsdag formiddag ble det avdekket hull i en av våre spissposer i en 130 meters merd. Hullet var på 23 meters dyp. Hullet var «L» formet, med en størrelse på cirka 0,25 m2.
Antallet i merden er 97 400 stykk frisk fisk. Fisken har en snittvekt 3,8 kilo.»

Denne noten hadde dykkerkontroll 27. november, og det ble ikke avdekket skader på not under dykkerkontrollen.

Den skadede nota er reparert og arbeidet er nå konsentrert på gjenfangst med egne og eksterne ressurser.

Det er for tidlig å si noe konkret om omfanget og hvordan hullet har oppstått.
Sammen med myndighetene vil det de neste dagene legges rammer for gjenfangstfisket og den øvrige oppfølging.