Mistenker parasitt hos laks i Statkraft-genbank

Nyheter
0

I forbindelse med utredning av skjelettdeformiteter hos laks i et kultiveringsanlegg, er det gjort funn som tyder på «dreiesyke». Parasitten har ikke blitt påvist i Norge på flere tiår.

Dreiesyke er en parasittsykdom som forårsakes av Myxobolus cerebralis, en fryktet parasitt hos laksefisk i flere land.

Ifølge NRK gjelder parasitt-mistanken ved Statkrafts genbank i Nordland. Fungerende direktør for Statkraft i nord, Maren Joné, har uttalt seg til statskanalen:

– Vi har tett og god dialog med både Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og Statkraft vil følge alle råd og krav for å håndtere dette på en god måte. Samtidig vil vi nå gjøre nødvendige undersøkelser ved de andre settefiskanleggene våre i Norge.

— Genbanken i Bjerka tar vare på stamfisk fra vann og vassdrag i Nord-Norge som er regulert til kraftproduksjon, sier Joné til NRK. Her fra innsiden av genbanken. Foto: Bjørn Grane / Statkraft

Strikkfisk
Veterinærinstituttet melder at mistanken om dreiesyke oppstod i forbindelse med utredninger av årsaken til såkalt «strikkfisk». Blant strikkfisken ble det observert enkeltindivider med forkortet og mørkfaget haleparti – et typisk funn ved dreiesyke hos regnbueørret.

Strikkfisk er en deformitet som observeres hos settefisk både i kultiveringsanlegg og i kommersielle settefiskanlegg. Berørt fisk har det som tilsynelatende er en sammensnøring av kroppen i området ved bukfinnen. Det kan også observeres endret plassering av bukfinnen, og pigmentendringer.

Mattilsynet er rutinemessig varslet om mistanken, og utsettinger fra det aktuelle kultiveringsanlegget er stoppet inntil videre. Veterinærinstituttet har gjennomført PCR-undersøkelser, men diagnosen er så langt ikke bekreftet.

Kan skyldes fårbørstemark
Hos den berørte fisken sees det også andre histologiske forandringer. Veterinærinstituttet ser derfor ikke bort fra at det kan være flere faktorer enn parasitten som har medvirket til utvikling av strikkfisk. Det mistenkes videre at dreiesyken i anlegget skyldes at aktinosporer fra fåbørstemark er kommet inn via inntaksvannet.

Åse Helen Garseth, fagansvarlig for villfiskhelse på Veterinærinstituttet. Foto: Veterinærinstituttet

– Deformasjonen som omtales her er kjent fra flere anlegg på ulike steder i landet. Vi kan derfor ikke utelukke at parasitten er utbredt. Det er viktig å få oversikt over situasjonen, og at oppdrettere og fiskehelsetjenester som oppdager disse deformitetene eller mistenker dreiesyke kontakter Mattilsynet, sier fagansvarlig for villfiskhelse ved Veterinærinstituttet, Åse Helen Garseth.