Mistanke om rømt fisk i Tysfjord

Nyheter
2297

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om at det er fanget rømt oppdrettslaks i Sørfjorden i Tysfjord kommune, og ønsker å bli kontaktet hvis det er flere som har fanget oppdrettsfisk i området.

Meldingene fra publikum dreier seg om laks i størrelsen 3-6 kg. Det er så langt ingen oppdrettere som har meldt om rømming av laks i området.

«Vi er i kontakt med aktuelle oppdrettsselskap og har blant annet bedt dem om å kontrollere nøtene i anleggene. Frem til 24.07.2018 har vi fått melding om at laksefiskere har fanget 20 fisk, og disse vil vi ta prøver av med tanke på eventuell sporing. For å få et bedre bilde av omfanget og spredningen, ønsker vi fortsatt flere tips fra publikum. Dersom flere fanger fisk som kan være rømt oppdrettslaks, ønsker vi å få tilgang til fisken for prøvetaking», skriver Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider.