Mistanke om rømming hos Havbruksstasjonen i Tromsø – oppdaget villfisk i nota

Nyheter
1039

500 laks kan ha rømt. 

Det melder Havbruksstasjonen på sine hjemmesider.

Det var i går at Havbruksstasjonen i Tromsø meldte fra til Fiskeridirektoratet region Nord om mistanke om rømming fra lokaliteten Skulgambukt på Ringvassøy. Dette ble oppdaget ved at villfisk var kommet inn i nota.

– Det er mistanke om rømming av 500 stykk 138 grams nylig utsatt laksesmolt, skriver selskapet.

Gjenfangst ble satt i gang umiddelbart.

Inspeksjon av merden viste to rifter, én på 30 cm og én på 18 cm. Det er ikke avdekket skader på andre nøter på lokaliteten.

– Dette er en svært beklagelig situasjon på alle måter, og vi gjør nå det vi kan for å gjenfange mest mulig av den rømte fisken, sier daglig leder Rita Sæther i Havbruksstasjonen.

Det er for tidlig å konkludere om årsakene til hendelsen.