Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Finnmark

Nyheter
883

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet Lille Kufjord i Alta kommune i Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Norway Royal Salmon (NRS).

Det melder Mattilsynet.

NRS varslet Mattilsynet torsdag om mistanken, som bygger på positive analyseresultater (PCR).

Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Lille Kufjord vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lille Kufjord ligger i overvåkningssonen i kontrollområdeforskriften for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund, Finnmark fylke. Kontrollområdeforskriften ble opprettet etter påvisning av ILA ved sjølokalitetet Store Kvalfjord i Alta kommune i november 2017.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et nytt kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 kilometer fra lokaliteter med ILA.