Mistanke om ILA ved lokalitet hos Emilsen Fisk

Nyheter
995

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Ånholmen i Namsos kommune i Trøndelag. Emilsen Fisk driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Oppdretteren varslet Mattilsynet 14. januar om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken er basert på kliniske funn og resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytic etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

– Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA, heter det i pressemeldingen.

Utfyllende resultater vil tidligst foreligge i neste uke.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av Ånholmen. Uansett ligger lokaliteten i et utsettområde, som er i ferd med å bli tømt for fisk ved ordinær slakting.

I mars i fjor ble det for øvrig påvist klassisk furunkulose på det samme oppdrettsanlegget.