Mistanke om ILA på SalMar-anlegg i nord

Nyheter
1119

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke, melder Mattilsynet.

Lokaliteten drives av SalMar i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø, Skretting og STIM.

KART: Barentswatch

SalMar varslet Mattilsynet 15. november om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR).

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

På grunn av nærhet vil også lokaliteten Mollvika bli underlagt samme restriksjoner.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger til topografi og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10 – 20 kilometer fra lokaliteter med ILA.