Mistanke om ILA på Mowi-anlegg

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10332 Trommo i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Mowi Seawater Norway driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Mowi varslet Mattilsynet 31. mai om en mulig mistanke om ILA på fisk. Mattilsynet bekreftet mistanken 5. juni basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene ble tatt ut av Mattilsynet den 19. mai.

Mattilsynet gjennomførte inspeksjon i anlegget den 2. juni med uttak av prøver som er sendt til Veterinærinstituttet, for at de eventuelt skal kunne bekrefte sykdommen ILA.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.