Mistanke om ILA på Marine Harvest-anlegg i Sørfold

Nyheter
1049

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på oppdrettsanlegget Matvika i Sørfold kommune-

Marine Harvest har informert Mattilsynet om PCR-prøver med høye verdier for ILA-virus på anlegget Matvika i Sørfold i Nordland.

Laksen på anlegget har en snittvekt på 5,9 kg og det er allerede startet utslakting av fisken.

Marine Harvest ser alvorlig på situasjonen og tar nødvendige forholdsregler frem til endelig resultat foreligger.