Mistanke om ILA i Mowi-anlegg

Nyheter
725

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA)ved sjølokalitet Storvika V i Dyrøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Mowi avdeling Jøkelfjord driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

– Mowi avdeling Jøkelfjord varslet Mattilsynet 24. mars om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storvika V. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding.

Mowi driver samlokalisering av produksjon med SalMar på lokaliteten. Førstnevnte har altså utsettet på lokaliteten nå.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.