Mistanke om ILA i Ibestad

Nyheter
1112

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet der må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom, melder Mattilsynet. 

Marin Helse og Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juli muntlig om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31757 Kasteberget. Mistanken er basert på resultat av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Patogen og Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.