Mistanke om ILA hos Mowi i Troms

Nyheter
1507

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av Mowi Nord.

Det skriver Mattilsynet.

Mistanken er basert på laboratoriefunn og positive analyseresultater (PCR).

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten, samt tilhørende nabolokalitet Nøklan pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Lokalitetene Fjellbukt og Nøklan driftes som en smittemessig enhet.

«Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet», heter det i meldingen fra Mattilsynet.

ILA forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks. Regnbueørret kan bli smittet, men utvikler vanligvis ikke symptomer på sykdommen ILA. Viruset er ufarlig for mennesker.