Mistanke om ILA hos Lerøy i Øygarden

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Det er Lerøy Vest Sjø som driver med oppdrett av laks på lokaliteten, opplyser Mattilsynet. Virksomheten varslet Mattilsynet 19. juni om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11758 Sauøy.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Da vil det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.