Minneord for Torleif Abrahamsen (1943-2019)

Torleif Abrahamsen sovnet stille inn med sine nærmeste rundt seg 11. november.

Torleif ble født 4. februar 1943, og allerede som 17-åring ble han ansatt i Skretting. Etter avsluttet handelsskole var de første arbeidsoppgavene hans ordrebehandling og distribusjon av husdyrfôr, gjødsel, såvarer, til gårdbrukere i Rogaland og Sunnhordland.

Helt fra starten av det norske havbrukseventyret, var Torleif med på alt som skjedde på fôrfronten, og Torleif spilte en nøkkelrolle i utviklingen av Skretting gjennom sine femti år i selskapet.

I 2013 gikk Torleif av med pensjon som direktør for prosjekt og utvikling.

Torleif var en sann markedsmann og lidenskapelig opptatt av å se sakene fra kundens side. Torleif betydde mye for mange, og for oss i Skretting var han med sin rolige og litt stillferdige væremåte en viktig inspirator og støttespiller.

Gjennom sitt ungdommelige tankesett var han hele tiden på leting etter forbedringer og ulike initiativ som kunne løfte Skretting videre. Kom du med en idé der han så et potensiale, var han ikke vanskelig å be. Det kunne lett bli lange og spennende diskusjoner inne på kontoret hans hvor han tok tak i essensen og jobbet videre med å utvikle ideene sammen med deg. Med sin raushet og evne til å lytte til hva andre hadde å si, viste han både omsorg og støtte til sine kolleger og medarbeidere.

Gjennom sine faglige kunnskaper kombinert med sin praktiske sans og klokskap ble det skapt verdifulle løsninger som vi i Skretting drar nytte av den dag i dag. Han hadde en egen evne til å forstå sammenhenger og å finne gode løsninger i kompliserte grensesnitt. Han var en teambygger og inkluderte både kunder og leverandører for å finne løsningene som tjente alle parter. For Torleif var det viktig å skape tette bånd og gode relasjoner med ulike aktører i bransjen. Det handlet i bunn og grunn om å få alle til å dra i samme retning, og om å spille hverandre gode.

50 år i Skrettings tjeneste sitter i veggene, og Torleifs væremåte er godt forankret i Skretting-kulturen. På den måten vil Torleif alltid være blant oss.

Vel utført jobb, Torleif. Våre varmeste tanker går til din familie og venner. Vi lyser fred over ditt minne.