Minneord for Frode Mathisen

Meninger
2152

Frode Mathisen gikk bort 22. september i Campbell River Canada.

Frode var direktør for ferskvannsanlegget vårt i Campbell River i Canada, og var også globalt fagansvarlig for alle ferskvannsanleggene til Grieg Seafood. Han var en av havbruksnæringens fremste eksperter på resirkuleringsteknologi (RAS).

Frode ble født på Hamar 25. desember 1970. Etter gymnaset flyttet han til Sogndal og fullførte et treårig studium i akvakultur. Deretter gikk turen videre til Bergen der han ble tatt opp som student ved Universitetet i Bergen og fikk tittelen «Cand. scient in Biology» – med akvakultur som fagfelt. Mens han studerte i Sogndal og Bergen hadde han også praksis hos Stolt Sea Farm, både på Øye og i Spania.

Etter endt utdanning gikk han inn i Forvaret som reserveoffiser og instruktør, før han fikk fast jobb hos Øvrebø Fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen gav mersmak og Frode, som hadde vært interessert i fiske fra han var liten gutt, bestemte seg for en karriere i næringen. I 1998 begynte han i Grieg Seafood Rogaland som produksjonssjef for settefisk, og var en del av teamet vårt i Rogaland i fire år.

I perioden 2002 til 2005 var han ansatt i Stolt Sea Farm som ferskvannssjef for Europa. Fra 2005 til 2007 var han Technical Manager Freshwater i Marine Harvest, med et globalt ansvar for Chile, Canada, UK og Norge.

Frode Mathisen satt i mange utvalg og var en etterspurt foredragsholder. Han hadde en rekke nasjonale og internasjonale verv, og var blant annet styreleder i CtrlAQUA. Til tross for en imponerende karriere og spisskompetanse vil vi først og fremst huske Frode som en enestående kollega og venn. Han hadde et sterkt engasjement, pågangsmot og en raushet som smittet over på alle han møtte på sin vei. For mange av våre kollegaer var han også en sparringspartner og mentor, noe som vil bli dypt savnet etter hans bortgang.

Tapet av Frode er ikke bare stort for hans samboer Linda og Grieg Seafood, men for hele havbruksnæringen i både inn- og utland.

Våre varmeste tanker går til hans samboer Linda og hans nærmeste venner og kollegaer.