Mindre vaksinering i oktober

Nyheter
690

Stadig flere resirkuleringsanlegg bidrar til en forskyvning i vaksineringen.

I oktober startet vaksineringssesongen av ettåringene. 35,3 millioner laks fikk flerkomponentvaksine mot de vanligste sykdommene. Det er en moderat nedgang på 3,6 millioner doser sammenlignet med oktober 2017, og hele fem millioner færre doser enn i oktober for to år siden.

– Stadig nye resirkuleringsanlegg bygges. Det kan være en av årsakene til at vi ser en forskyvning i vaksineringen. Muligheten til å holde jevn temperatur året rundt gjør at man har større fleksibilitet av vaksinering av ettåringen, sier Ingebjørg Sævareid, Technical Manager i MSD Animal Health.

Kan redusere ventetiden
Før utsett bør fisken oppnå nok døgngrader (gjennomsnittstemperatur pr døgn x antall dager) til at immunforsvaret har opparbeidet beskyttelse mot de ulike sykdommene.

– Anbefalingene på de fleste flerkomponentvaksinene ligger på overkant av 600 døgngrader. Greier man ikke å holde mer enn 4 grader i snitt pr dag vinteren gjennom, tar det 150 dager før fiskens immunforsvar er klar for sjøsetting. Det er nesten 5 måneder. Klarer en derimot å holde temperaturen på rundt 8 grader, er tiden halvert før fisken er klar for sjøsetting, forklarer Sævareid.

Hittil i år er det solgt 305 millioner doser flerkomponentvaksine, som er 16,8 millioner flere doser enn i de ti første månedene av 2017. Det er januar, mai og juni som skiller seg ut som de sterkeste vaksinemånedene i 2018 sammenlignet mot 2017.

De siste tolv ble det solgt 344 millioner flerkomponentvaksiner til laks, drøye 21 millioner doser flere enn samme periode i 2017/2016 og 2016/2015.

ILA-vaksine i tillegg
Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Noe mindre PD-vaksinering
Også i PD-segmentet ser vi en liten nedgang fra i fjor. Det ble solgt 18 millioner vaksinedoser mot pancreas disease, mot 20,2 millioner i oktober 2017.

Oktober i år står likevel sterkt sammenlignet med oktober 2016. Da ble det omsatt 14,6 million PD doser.

Hittil i år er det solgt 108,5 million doser PD-vaksine, ned fra 116 million doser i samme periode i 2017. I 2016 ble det solgt 98 millioner doser PD-vaksine i perioden januar-oktober.

De siste tolv månedene er det solgt knappe 120 millioner doser PD-vaksine, en nedgang på 9,5 millioner doser fra tilsvarende periode i 2017/2016. Omsetningen de siste tolv månedene ender likevel omtrent 3,5 million doser høyere enn de siste tolv månedene 2015/2016.