Mindre vaksinering i november

Nyheter
877

Etter den friske oppgangen i oktober, viste november en utflating i salget av både flerkomponentvaksiner og PD-vaksiner. 26 million doser flerkomponentvaksine gikk ut i november i år, mot 37 million doser i 2015.

– Det kan se ut til at mange gjorde seg ferdig med julehandelen i god tid før jul i år. Tilbakemeldinger fra markedet er at mesteparten av 1-åringene vil være ferdig vaksinerte før juleribba skal fortæres, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Svak nedgang i 2016
Hittil i år ligger salget noe bak fjoråret på samme tid; 294 millioner vaksinedoser er gått ut fra januar til og med november, mot knappe 302 millioner doser i samme tidsrom i 2015.
Ser vi på de siste 12 månedene, er det solgt 11,6 million færre vaksinedoser enn i tilsvarende periode i fjor; 309 millioner doser siste 12 måneder mot 320,6 million doser i foregående 12-månedersperiode.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Endring i PD-vaksineringen
Trenden for kjøp av vaksine mot pankreassykdom (PD) er noe endret fra 2015.

– Fra og med juni i år har vi sett en forskyvning av vaksinesalget èn måned bakover i tid. Det vil si at de volumene som vi forventet skulle bli solgt i juli, kom i juni. Slik har trenden fortsatt. Om det er en endring som følge av at mesteparten av PD-vaksinen nå settes som ettstikksvaksine, eller om det er endringer i vaksinasjonsvaner som har ført til denne forskyvningen, vites ikke, sier Sævareid.

Etter salgsøkning i både september og oktober, gikk det færre PD-doser ut i november i år enn det gjorde i samme måned i 2015.  Det ble solgt 10,3 millioner PD-doser i november 2016 mot 14,8 millioner i november 2015.

Mer i Trøndelag
Hittil i år er det solgt 108 millioner PD-doser mot knappe 104 millioner PD-doser i samme periode i 2015. Økningen skyldes i sin helhet økt PD-vaksinering i Trøndelag.

– Rundt 8 millioner PD-doser gikk tidligere i år til SAV 2-området, et område der vaksinasjon mot PD ikke er implementert i bekjempelsesstrategien mot spredning av Pancreas Disease.
Hun legger til at det er gledelig at vaksineringen mot PD har økt lenger nord enn tidligere.

– Vaksinering er blant de mest effektive metodene for å begrense spredning av sykdom. Med ettstikk-vaksinering også mot PD er det nå like enkelt å vaksinere mot pancreas disease som de klassiske sykdommene. Ideelt burde alle i regionen vaksinere også mot PD, da det trengs stor dekning for at flokkimmuniteten skal være sterk, sier hun.

De siste 12 måneder er det solgt 112 million doser med PD vaksine, mot 108 million doser i samme periode i 2015.