Mindre vaksinering i juli

Nyheter
565

I juli ble 54,1 millioner laks vaksinert med multivaksine. Det er rundt tre millioner færre enn i juli 2018.

– Variasjonen fra i fjor er så liten at vi kan si salget av multivaksine er på normalt nivå. I 2016 ble det bare solgt 44 millioner doser i juli, ellers har juli-salget vært på mellom 54 millioner og 62 millioner doser hvert år siden 2012, sier markedsdirektør Hilde Mosand i MSD Animal Health.

Hilde Mosand. FOTO: MSD Animal Health

Hittil i år er det solgt nærmere 208 millioner doser multivaksine. Det er en økning på over 15 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

I de siste tolv månedene er det solgt rekordhøye 365 millioner doser multivaksine, noe som er 20 millioner flere enn i tilsvarende tolvmånedersperiode i 2017/2018.

ILA-vaksinert fisk i tillegg
Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA-komponent og vaksiner mot andre sykdommer, som for eksempel Yersiniose, kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

408 millioner fisk i sjøen
Ved utgangen av juni ble det rapportert til Fiskeridirektoratet at 408,1 millioner laks var stående ute i sjø. Av disse var 147 millioner fra årets utsett. I samme periode ble det solgt 155 millioner doser multivaksine.

Tilsvarende tall rapportert for juni 2018 var 402,8 millioner laks i sjø, hvor 138 millioner var satt ut i 2018.

Laks blir oftest vaksinert cirka seks uker før utsett til sjø, dette varierer avhengig av blant annet temperatur.

Mindre PD-vaksinering i juli
For vaksinering mot pancreas disease ble det solgt 13,7 millioner doser i juli, viser statistikken til Farmastat. Det er en nedgang på hele 9,4 millioner doser sammenlignet med juli 2018.

– PD-vaksineringen var betydelig lavere i juli i år enn i alle andre julimåneder siden 2011. Men ser vi på tallmaterialet for omsetningen hittil i år, er nedgangen bare på 3,6 millioner doser sammenlignet med fjoråret. Og de siste tolv månedene har vaksineringen mot PD økt til 125,4 millioner doser, opp fra 122,8 millioner doser i foregående tolvmånedersperiode 2017/18. Så endringene i statistikken skyldes nok naturlige variasjoner i produksjonen mellom de forskjellige månedene, sier Hilde Mosand.