Mindre vaksinering i februar

Nyheter
518

I februar ble det solgt 11,9 millioner doser flerkomponentvaksine til laks. Det er 2,6 millioner færre enn i februar i fjor.

– Likevel er det vaksinert flere laks hittil i år enn i de to første månedene i 2018. I januar i år fikk rekordhøye 29 millioner laks vaksine. Dermed har mer enn 40 millioner laks fått multivaksine siden nyttår, noe som er 3,3 millioner flere enn i tilsvarende periode i 2018, sier Hilde Mosand, Nordisk markedssjef i MSD Animal Health.

De siste 12 månedene (MAT) har 355,3 millioner norske laks fått multivaksine. Det er 17,8 millioner flere fisk enn i foregående tolvmånedersperiode i 2017/2018, viser tallmaterialet fra Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk), som leverer oversikt over legemidler solgt til sluttbruker. Denne statistikken baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

ILA-vaksinering i tillegg
Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor, da disse dosene ikke oppgis i tallene fra Farmastat.

Hilde Mosand. FOTO: MSD

PD-vaksinering økte i februar
Salget av vaksiner mot pancreas disease mer enn doblet seg i februar sammenlignet med januar. Nå ble det omsatt 5,6 millioner doser, mot 2,6 millioner i januar.

– Dette handler nok bare om tidsforskyvning. I praksis er PD-vaksineringen lavere enn tidligere. Hittil i år er 7,7 millioner laks vaksinert mot PD, en nedgang fra 8,45 millioner i de to første månedene i 2018. Ser vi på løpende statistikk, så er «bare» 128,3 millioner vaksinert mot PD siste 12 måneder, en nedgang på 5,5 millioner fra foregående tolvmånedersperiode i 2017/2018, sier Hilde Mosand.

Hun legger til at det kan være flere årsaker til at PD-vaksineringen har falt siste år, men håper at dette ikke er en uheldig negativ trend som vil fortsette. Vaksinering er og bør være blant de aller viktigste virkemidlene mot virussykdommer hos laks.