Millionunderskudd, men høy optimisme for M Vest Water

Nyheter
0

Miljøteknologiselskapet M Vest Water omsatte for 3,4 millioner kroner og hadde et driftsresultat på -6,8 millioner kroner i tredje kvartal.

Omsetningen er en en merkbar økning opp fra 0,2 millioner i tredje kvartal i fjor, skriver M Vest Water (MVW) i sin kvartalsmelding. Selskapet utvikler produkter og løsninger til vannbehandling for ulike industrier, blant annet olje- og havbruksnæringen.

Tredje kvartal viste imidlertid et underskudd (før skatt) på -7 millioner kroner, sammenlignet med -7,6 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

Strengere utslippskrav og mangel på råvarer bidrar til økt konkurransefortrinn for MVW. Tyskland er blant markedene der det er mangel på råvarer, og et uttrykt behov for å erstatte løsninger med miljøskadelige kjemikalier.

– Svært optimistiske
– Etterspørselen etter våre løsninger øker, noe som viser en positiv utvikling innen strategisk viktige prosjekter i USA, Tyskland og Norge, skriver selskapet.

Videre melder de om stor spenning knyttet til selskapets fokus på havbruksnæringen.

Inntektene kommer fra salg av utstyr til havbruksnæringen, kjemikalier til kunder innen olje og gass, og betalinger for pilotprosjekter, opplyser M Vest Water. Her er Sigve Lothe og Stein Giljarhus på vei inn til laboratoriet, tidligere i høst Foto: Tina Totland Jenssen

– Ut fra vår kunnskap, er vi pionerselskapet som har oppdaget en bærekraftig løsning på lakseslakteriers utfordring med nye utslippskrav. Vi er svært optimistiske, og i dialog med viktige aktører og frontløpere i havbruk.

Strengere krav for lakseslakterier
I august lanserte MVW en komplett løsning for vannbehandling og slamhåndtering hos lakseslakterier, i samarbeid med Bioretur og Downstream Marine: MVW behandler og avskiller vannet, Downstream desinfiserer, og Bioretur håndterer slammet som blir igjen.

Les også: Blodløsningen kan imøtekomme EU-kravene: – Usikkerhet har nok preget næringen

MVW vil med løsningen NORWAFLOC bidra til at lakseslakterier kan imøtekomme nye BAT-AEL krav for utslippsvann, som innføres i desember. Slakteriene har da ett år på seg for å iverksette tiltak for vann- og slamhåndtering.

Selskapet har blant annet funnet løsninger for å skille vann fra blod på lakseslakterier. Foto: M Vest Water

– Løsningen er kapitallett, med en total estimert driftskostnad på 0,10-0,12 kroner per kilo slaktet laks, skriver MVW.

Ser mot langtidskontrakt i bransjen
MVW venter nå på kundenes tidsramme for å gjøre en fullskala implementering av det første anlegget.

Selskapet forventer å sikre sin første langsiktige leveransekontrakt i havbruksbransjen, etter at de oppnår tilfredsstillende resultater i testfasen.

For tiden deltar de i flere anbudsprosesser med Downstream Marine. I tillegg mottar de henvendelser fra hvitfiskslakterier i pelagisk industri, og har satt i gang sitt første prosjekt som tar sikte på å tilpasse teknologien for denne sektoren.

På frem i flere bransjer
Filtreringsløsningen NORWAPOL har allerede gått gjennom en tolv-måneders teknologikvalifisering, overvåket av en av verdens største oljeoperatører. Nå er både NORWAPOL og flokkuleringsmiddelet/koagulenten NORWAFLOC kvalifisert av opertørselskapets tekniske komité.

Selskapet venter på endelig godkjenning fra operatørens økonomiavdeling, før de fortsetter med det storskala kvalifiseringsprosjektet. MVW estimerer at prosjektet vil starte opp ved kommende årsslutt.

Siden juni har MVW levert løsninger til SAR Mongstad, som er et prosessanlegg for vannbehandling. Etter to måneder var det en betydelig forbedring i vannbehandlingseffektiviteten, skriver selskapet. MVW vil også tilby andre tjenester til SARs syv anlegg i Norge.

Selskapet utvider virksomheten til SAR i optimaliseringsprosjekter, med sikte på å forbedre behandlingsytelsene. Dette forventer de at vil føre til en betydelig økning i salget av NORWAFLOC.