Milliardsatsing på land i Florø betinget av utviklingskonsesjoner

Nyheter
787

I Florø planlegger oppstartfirmaet Nekst produksjon av 20.000 tonn postsmolt årlig. Investeringen på to milliarder kroner er betinget av at firmaet mottar 16 utviklingskonsesjoner.

Prosjektet står og faller på om Fiskeridirektoratet godkjenner Neksts havmerder. Nekst, ledet av de to gründerne Martin Ramsdal og Kjell Audun Aasen, har søkt om 16 konsesjoner som skal resultere i flere nedsenkbare havmerdar lokalisert utanfor Solund.

Neksts postsmoltanlegg planlegges bygget ved sildebyens oljebase, skjult bak til venstre i bildet. Foto: Aslak Berge

Havliljer
– Vi har kaller de «Havliljer». Merdene har dobbel not og skal senkes 15–20 meter under vann, slik at verken storm eller bølger påvirker rømming. Dette er også under lusebeltet, der mørket gjør at lusa ikke trives, sier Martin Ramsdal til Bergens Tidende.

Satsingen er finansiert av to ikke-navngitte internasjonale investorer.

Trangt nåløye
– Vi har undertegnet en intensjonsavtale med to europeiske selskap som ønsker å vere med på både landanlegg og merder. Det ene selskapet er en matvareprodusent og den andre en ledende europeisk konsumentkjede, sier Aasen.

Nåløyet for utviklingskonsesjoner har vist seg å være trangt. Så langt har Fiskeridirektoratet gitt tilsagn om 27 konsesjoner. Flest har Nordlaks fått, med sine ti, foran SalMars åtte.