Milliardentreprenør trapper opp produksjonen av betongflåter

Nyheter
1706

Backe-konsernet flerdobler omsetningen innen fôrflåter. Nå bygger de også flytende postsmoltanlegg.

– Det er den tiende flåten som vil gå ut fra Stamsneset i år, sier Claus Haaland Thorsen, prosjektleder ved Backe Bergen, og peker på en røslig og gråmalt fôrflåte.

Overlevering er 15. september. Den vil gå til Troland Fiskeoppdrett på Austevoll. Betong-fôrflåten er spekket med en 28 tonns ensilasjetank, egen kverntank og et romslig overbygg med rikholdige fasiliteter. I buken ligger en 12.000 liters dieseltank. På flanken som vender mot kaien er fire lyseblå fôrblåsere fra Steinsvik montert.

Entreprise
– Det er to måter å inngå kontrakter på. Først har du hovedentreprise, der vi bygger flåte for en byggherre som har ansvar for silo, for eksempel Nor-Mær. Vi bygger betongskroget for andre. Så har du totalentreprise, som vi helst vil jobbe på, slik som for eksempel Troland Fiskeoppdretts nøkkelferdige flåte. Der gjør vi avtaler med underleverandører og leverandører av dieseltank, vanntank, elektriker, rørlegger, fôringskapasitet og sertifisering, forklarer han.

Ved flytebryggen som løper ut fra kaien ligger to ferdigstilte fôrflåte klare for overlevering til kunde. Inne i tørrdokken pågår hektisk arbeid med flere nye prosjekter.

– Vi har holdt på i 40 år. Flytekaier, bølgedempere. Ordinært driver Backe Bergen entreprise inn mot byggenæringen. Det er vår hovedgeskjeft. Her har vi en underavdeling som driver med maritim betong, sier prosjektlederen videre.

Nær firedobling
– Vi hadde cirka 15 millioner kroner i omsetning i 2015, og runder sannsynligvis 50 millioner kroner i 2017, fortsetter Haaland Thorsen.

Backe-konsernet, med base på Lysaker, utenfor Oslo, omsatte for totalt 3,7 milliarder kroner i 2016.

– Vi ser på stålflåter kontra hvor kostnadseffektivt vi kan klare å levere betongflåter. Vi tror kunden vil tjene på å velge betongflåte om han fordeler kostnadene over 20 år. Vi leverer aldri fôringsanlegg, det velger kunden selv. Vi har levert en flåte til Osland, med hans ønskede tilvalg, som kom på rundt ti millioner kroner. Da har du en fôrkapasitet på 500 tonn, sier Haaland Thorsen til iLaks.

Denne flåten er plassert på lokaliteten Torvund, like ved E39 mellom Lavik og Vadheim. Det meste styres fra Oslands sentralanlegg på Bjordal – på andre siden av Sognefjorden.

– En trenger ikke være ombord for å styre fôringslukene – de går på wifi.

Lukket anlegg
Et passasjerfly buldrer over oss. Dokken ligger på Stamsneset, like nordøst for Flesland flyplass. Ved marinebasen Haakonsvern, på andre siden av Grimstadfjorden, ligger to fregatter fortøyd.

Foruten fôrflåter har Backe i den 90 meter lange tørrdokken begynt arbeidet med et lukket merdanlegg for Engesund Fiskeoppdrett. I dette innovative prosjektet skal fitjarselskapet produsere postsmolt.

– Dette er et prøveprosjekt. Hvis det funker kan det bli større anlegg. Bassenget har en kapasitet på 1.000 kubikk. 30 x 20 meter. Det går an å finne synergier på fôrflåte og postsmoltanlegg. Vi skal på 3-4 måneder ferdigstille tre flåter.

– Vi har snakket med Osland om å bygge en gedigen flåte i to deler. Den må bygges og kobles, sier Per Bessesen, formann betong i Backe Bergen.

– Hvordan er pågangen for leveranser i 2018?

– Vi har forespørsler som kommer inn og som vi kalkulerer. Vi har begynt arbeidet med å få opp 2018. Vi har ledig kapasitet, og en type Troland-flåte vil kunne ferdigstilles i mai, sier Haaland Thorsen.

Konsepter
Backe Bergen har fire forskjellige flåtekonsepter i forskjellige størrelser som de markedsfører og bygger.

– Vi har mellom 300 og 750 tonn fôringskapasitet og der vi dekker fôringskapasitet av det vi ser går ut i markedet på stålflåter hos mange kunder.

Den minste, som tidligere i år ble levert til Landøy Fiskeoppdrett, rommer 300 tonn fôr, og har dimensjoner på 22,5 x 16 meter. Troland-flåten er 500 tonn, fordelt på 27 x 17 meter.

– Vi kan bygge inntil 45 x 20 meter i vår 90 meters dokk. Jeg tror vi har den største dokken blant dem som bygger fôrflåter. De kan lagre 50 tonn utenfor. De kan kjøre truck på flåten. De har fire meter kai rundt flåten.

– Hva er kundene opptatt av når de skal kjøpe fôrflåte?

– Først pris, så fôringskapasitet. Det er avgjørende for valget til kunden. Betong er tyngre enn stål. Det er ingen, oss bekjent, som leverer 50 år garanti på betongflåte. Det kan, sånn jeg kjenner det, ikke en stålflåte, sier Haaland Thorsen.

– Er dette samme diskusjon som stål versus betong for oljeplattformer?

– Hvis du går på pris velger du gjerne stål, men brukeren vil ha betong, bemerker Bessesen.

– Stål er lettere, ligger lettere i sjøen og krenger mer enn en betongflåte. Betong er mer stabil, argumenterer Haaland Thorsen.