Midt-Norsk Havbruk får mer enn triple produksjonen på Island

Nyheter
1562

Ice Fish Farm, som eies 62 prosent av Midt-Norsk Havbruk, får tillatelse til å øke produksjonsvolumet i Berufjordur og Faskrudsfjordur på østkysten av Island til 20.800 tonn laks per år.

Det melder NTS, morselskapet til Midt-Norsk Havbruk, i en børsmelding fredag ettermiddag.

Tidligere har Ice Fish Farm hatt tillatelse til å produsere til sammen 11.000 tonn laks og ørret årlig, herav 6.000 tonn laks og 5.000 tonn ørret. Ny tillatelse innebærer mulighet til å produsere inntil 12.000 tonn ordinær laks, samt 8.800 tonn steril laks per år.

Ifølge børsmeldingen blir ørretkonsesjonene ikke videreført, og det har heller ikke vært produksjon på disse de seneste årene.

Da iLaks møtte styreleder Gudmundur Gislason i Ice Fish Farm på Island i oktober i fjor, fortalte han at selskapet holdt på å bygge opp slakterikapasiteten, fordi man forventet å få på plass en konsesjon på 20.000 tonn i nær framtid. Nå er den altså på plass.

I 2018 slaktet selskapet 2.500 tonn laks, og det forventes et slaktevolum på rundt 5.000 tonn laks i 2019.