Mer produksjonstrøbbel for Atlantic Sapphire: 500 tonn laks gikk tapt

Nyheter
1509

Høy dødelighet etter «designsvakhet fra selskapets RAS-leverandør».

Tirsdag 23. mars opplevde Atlantic Sapphire på ny problemer ved sitt oppdrettsanlegg utenfor Miami.

Ifølge selskapets innledende undersøkelser kan det ha vært «en designsvakhet fra selskapets RAS-leverandør» som har sendt et betydelig antall av partikler fra trommefilteret (partikkelfiltreringssystemet) og inn i biofilter og trickling filter.

Dødelighet
Dette resulterte i forhøyet uklarhet og muligens gasser; og forårsaket unormal fiskeoppførsel. Fisk samlet på bunnen av tankene, forstyrret strømmen av nytt vann og forårsaket økning i dødelighet.

Fra en tidligere hendelse har selskapet identifisert en mulighet til å sikre uforstyrret vannføring ved å endre sentrumsavløpsdesignen i hele dens påveksttanker. Dette arbeidet hadde allerede startet før denne hendelsen. Sentralavløpet i det berørte systemet hadde ennå ikke blitt endret. Å holde en uforstyrret vannføring er avgjørende for driften av et RAS-system.

500 tonn
Som tidligere kommunisert, er selskapet i ferd med å splitte sin amerikanske fase
1 vokser ut i to systemer for å redusere virkningen av potensielle hendelser. For tiden er fire av seks systemer delt. Splitting av det berørte systemet er ennå ikke fullført.

500 tonn (HOG) fisk forventes å gå tapt, tilsvarende rundt fem prosent av årlig fase 1 høstvolum, med en gjennomsnittlig vekt på cirka ett kg.

Hendelsen kommer i tillegg til de midlertidige utfordringene på grunn av modning og
entreprenørarbeid, men vil ikke påvirke kontinuiteten i leveransen til kunder, bedyrer Atlantic Sapphire.