Mer motgang for Ellingsen Seafood: – Vi har dessverre også økt dødelighet i eget settefiskanlegg

Nyheter
941

Problemene tårner seg opp for Skrova-oppdretteren Ellingsen Seafood.

Forrige onsdag skrev iLaks at Ellingsen Seafood hadde mistet 188.000 av 250.000 utsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden på grunn av algeoppblomstringen. Smolten var hentet fra Sisomar.

Tallet er nå oppjustert til cirka 210.000, men det skal være avtakende dødelighet på lokaliteten.

Det opplyser administrerende direktør Line Ellingsen overfor iLaks. Hun bekrefter også at selskapet nå har dødelighet på eget settefiskanlegg på Mølnarodden i Lofoten.

– Vi har dessverre også økt dødelighet i eget settefiskanlegg som følge av at smoltutsett-tidspunktet har blitt utsatt noen uker og fisken har desmoltet. Uansett vil fisk bli satt ut senere enn planlagt noe som kan hull i slakteplanen for 2020, skriver Ellingsen i en SMS til iLaks.

Vil erstatte smolten
Hun skriver videre at dødeligheten ikke er dramatisk, men nok til at det får konsekvenser for antall fisk som settes ut.

– Vi vil forsøke å erstatte smolten, men det kan bli vanskelig da markedet i Nord-Norge allerede er presset, skriver Ellingsen.

Ellingsen Seafood bygger for tiden et nytt settefiskanlegg, som skal ligge ved siden av dagens anlegg. Anlegget har en prisramme på rundt 300 millioner kroner, og skal stå klart til neste høst. Ifølge Ellingsen får algeproblemene ingen konsekvenser for nybygget.

Trapper ned
Mandag skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider at beredskapen er noe trappet ned, fordi algesituasjonen i Nordland og Troms ikke lenger er like alvorlig.

«Det er fortsatt god kontakt mellom oppdretterne og myndighetene, som raskt kan være i full beredskap igjen hvis det blir nødvendig», legger Fiskeridirektoratet til.

Totalt er nærmere 13.500 tonn laks død etter algeoppblomstringen.