Mens samtlige storimportører kutter norsk laks, øker Kina innkjøpene med over 30 prosent

Nyheter
0

13 av 14 av de største importørene av laks har handlet inn mindre norsk laks i år enn i fjor. Ett land går mot strømmen.

Norges største laksekunde, Polen, har redusert sine innkjøp av fersk laks med 25,8 prosent så langt i år. Polakkene er ikke alene. Frankrike har slanket lakseimporten med 31,6 prosent. Likeledes er Spania ned 33 prosent. Storbritannia kutter 33,6 prosent av importvolumet.

Rekordhøye laksepriser har etterhvert kommet ut til sluttkundene i ferskvarediskene. Kampen om plassen i handlekurvene hardner til. Det er ikke bare laksen som har blitt dyrere det siste året.

Hele 13 av de 14 største markedene for norsk laks har falt tilbake, målt i importvolum, i 2023 relativt til samme periode i fjor. Det viser eksportstatistikk fra Norges sjømatråd og SSB.

Det er et hederlig unntak: Kina.

Kina øker kraftig. Midtens Rike har importert 13.562 tonn fersk flybåren norsk laks i år. Det er en oppgang på 32,7 prosent. Høy fiskepris biter ikke på kineserne. Ingen betaler mer for laksen enn Kina. Gjennomsnittlig importpris i 2023 er hele 136,36 kroner (levert den norske grense).

Kina er det ubestridt største markedet for norsk «flyfisk», nær dobbelt så stort som USA. Amerikanerne har nøyd seg med en importpris på «bare» 111,29 kroner per kilo i år.

Totalt har Norge eksportert 393.064 tonn laks (omregnet til rund vekt) per uke 21. På samme tid i fjor var eksporten 512.557.