Mener kråkeboller fanget med drone kan brukes til å rense oppdrettsmerder

Nyheter
891

Jens Kristian Henriksen, daglig leder i det tromsøbaserte selskapet Ecofang, vil bruke miniubåt og en drone til å fange kråkeboller. Disse skal blant annet brukes til rense merder, som potensielt kan redusere kostnadene til oppdretterne.

Kråkebolla er åtseleter, og kan plasseres både utenpå og oppi merdene, for å rense nett og havbunn for tilgroing, død fisk og annet bunnfall, skriver forskning.no.

– I dag bruker oppdrettsnæringen rundt en milliard kroner på å rense merdene. De må heise dem opp med kran og spyle av skitten, eller senke ned en ROV som kan rense dem mens de ligger i havet, sier Henriksen, som mener kråkebollenes rensing også bidrar til å balansere biologien og havmiljøet rundt oppdrettsanleggene.

For å fange kråkebollene vil Ecofang og Henriksen ta i bruk en metode som gjør kråkebollefangsten lettere. Dette skjer ved hjelp av en miniubåt (ROV) som fraktes ut til fangstfeltene med en drone. Når kurvene er fulle vil dronen fly til land hvor bunnen på kurvene åpnes, og kråkebollene slippes ut i et sjøvannskar på land.

Ifølge Henriksen ser for seg at dronen kan gjennomføre ti turer per dag, med en fangst på opptil 30 kilo per flyvning. Antallet høstbare Drøbak-kråkeboller i Norge beregnet til å være på 80 milliarder stykker. Det er 56.000 tonn med kråkebolle.

– Dronen gjør at vi slipper å sette beina i en båt eller på utrygg grunn, og unngå den risikofylte dykkingen. Kostnaden og risikoen ved dykking er hovedgrunnen til at vi ikke har en kråkebollenæring i Norge. Med droner kan to personer på land drifte fangsten, sier han.

Til avisen Framtid i Nord sier Henriksen at selskapet er avhengig av investorer for å kunne komme i gang med fangsten.

– Vi ser for oss at vi har utgangspunkt i Tromsø og at vi har basestasjoner i hele Nord-Norge. Vi starter med én og så får vi bygge oss opp.