Mener det ikke er grunnlag for straff

Nyheter
2310

Måsøval Fiskeoppdrett godtar ikke millionbot.

Politimesteren ila i sommer Måsøval fiskeoppdrett fem millioner kroner i bot etter at matmyndighetene fant brudd på flere lover da det ble avdekket store luseskader på fisken i selskapets merder utenfor Frøya, skriver Hitra-Frøya.

Boten som ble ilagt var ifølge adressa.no for brudd på både Dyrevelferdsloven, Akvakulturloven, Matloven og Forurensingsloven.

Saken det dreier seg om er den mye omtalte lusesaken, da Mattilsynets bilder viste omfattende skader på oppdrettslaks i lokaliteter utenfor Frøya. Lokalitetene tilhører Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett.

I Mattilsynets rapporter kom det fram at selskapene skal ha tillatt lusemengder 40 ganger høyere enn hva som er lovlig. Mattilsynet mente også at den høye mengden lus har ført til omfattende og alvorlige skader på fisken.

Både Måsøval og Lerøy Midt uttalte at det hadde vært en ekstraordinær situasjon.

Nå melder Måsøval fiskeoppdrett at de mener det ikke er grunnlag for straffeansvar, og derfor ikke vedtar boten.

Saken vil nå dermed havne i tingretten.