– Med tredje generasjon Aquatraz tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lus

Nyheter
1376

Den nye Aquatraz-merden ble fredag overlevert fra Fosen Yard til Midt-Norsk Havbruk. Snart skal den slepes til selskapets lokalitet Kipholman i Nærøysund kommune.

Steingrim Holm. FOTO: Midt-Norsk Havbruk

Den første Aquatraz-merden ble sjøsatt i 2018, etter at Midt-Norsk Havbruk ble tildelt fire utviklingskonsesjoner. Totalt fire merder fordelt på tre generasjoner er levert fra Fosen Yard siden september 2018.

– Teknologiutviklingen har gått betydelig raskere enn det vi så for i starten av prosjektet. Dette hadde ikke vært mulig uten et tett og godt samarbeidet mellom Seafarming Systems, Fosen Yard og Midt-Norsk Havbruk, sier Steingrim Holm, prosjektleder i Midt-Norsk Havbruk, i en pressemelding.

Reduksjon i lusepåslag
Administrerende direktør i Fosen Yard, Anders Straumsheim, sier Aquatraz-prosjektet ble mer interessant og viktigere for verftet enn de kunne håpet på.

– Det å ha vært med å utvikle byggeteknikk og byggeprosess for fremtidens merder sammen med Steingrim Holm og Alf Reidar Sandnes har utviklet oss og tatt oss et langt steg videre inn i vår satsning på havbruksnæringen. Prosjektet har allerede gitt oss flere muligheter og oppdrag vi ellers ikke ville kunne ha fått, sier han.

Aquatraz G3. FOTO: Midt-Norsk Havbruk

Prosjektleder Holm er godt fornøyd med prosjektet, og kan fortelle følgende om de to foregående merdene som nå har vært i drift i flere år.

– De to første generasjonene, Aquatraz G1 og G2, har fungert svært godt teknisk. De biologiske resultatene har vært gode, med reduksjon i lusepåslag i forhold til konvensjonelle merder med luseskjørt. Med nye G3 tar vi det et stort steg videre med hensyn til beskyttelse mot lus.

Siden oktober 2018 har tre merder produsert laks på Midt-Norsk Havbruk sine ulike lokaliteter i Trøndelag. Samlet driftstid på merdene er over tre år, og til sammen er om lag 5.000 tonn laks produsert.

Erfaringene fra Aquatraz G1 og G2 er blant annet mindre lus, fastere fiskefilet og bedre innfarging. I tillegg har anlegget langt færre manuelle operasjoner og forbedret HMS. Det forventes at Aquatraz G3 vil levere bedre enn sine forgjengere på alle punkter, men særlig på lus og filetkvalitet.

Setter ut fisk i mai
Alf Reidar Sandstad, mannen bak teknologien, forteller at Aquatraz G3 har et ti meter dypere skjørt sammenlignet med G1 og G2. Forlengelsen består av tett duk som er lagt utenpå notpanelene i siden av merden. Det er også implementert tett duk i bunnen av merden, som strekker seg tre meter inn fra hver side langs bunnoten. Samlet bidrar disse to endringene til en forbedret intern vannsirkulasjon og en økning i andelen dypvann som tas inn i merden. Dette skal gi bedret fiskehelse og en videre reduksjon av lusepresset.

Alf Reidar Sandstad. FOTO: Midt-Norsk Havbruk

– De gode erfaringene med vanntilførselssystemet i første og andregenerasjon av merdene har åpnet opp for at vi på generasjon tre kunne øke skjørtdybden til hele 18 meter og slik beskytte fisken bedre mot lus, uten at dette representerer en risiko for fisken, oppsummerer Holm.

Aquatraz G3 er også utstyrt med nødaggregat som starter automatisk ved bortfall av normalstrøm, noe som sikrer vannkvaliteten i merden til enhver tid. Det er også installert en oppvarmet lagringskontainer for å effektivisere den daglige driften av merden.

Om veien videre forteller Sandstad:

– Når det settes ut fisk i Aquatraz G3 i mai forventer vi i løpet av sommeren å få dokumentert de gode effektene av dypere skjørt og bedre vannutskifting. Erfaringene gjennom sommeren vil så tas med i sluttfasen av prosjektering for fjerde og siste generasjon Aquatraz utviklet i samarbeid med Midt-Norsk havbruk.

– Gjennom det gode samarbeidet med Midt-Norsk Havbruk og Fosen Yards har vi gjennom de tre første generasjonene utviklet merden fra konsept til et kommersielt produkt. I arbeidet med fjerde generasjon vil merden forbedres ytterligere og samtidig gjøres klar for markedet. Vi åpner derfor allerede fra sommeren opp for at andre aktører kan melde sin interesse for merden og bli med på siste fase med levering av merder høsten 2021. For oss har dette vært en flott reise så langt, og vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Sandstad.