MDG vil ha pause i nye landbaserte oppdrettsanlegg

Nyheter
0

Partiet har gått til valg på å få laksen i lukkede anlegg. 

– Situasjonen i dag er at det mangler rammebetingelse for landbasert oppdrett. Det fører til at det er mange tiltak det stormer rundt, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (NDG) i fylkestinget i Nordland, til Avisa Nordland.

Partiet ber nå fylkesrådet i Nordland vurdere om det er behov for en pause i saksbehandlingen av nye anlegg.

Konflikter
Blant sakene MDG konkret trekker frem er Gigante Salmons utbygging av et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune, samt samme selskap sine søknader om å få bygge tilsvarende anlegg på Feøya i Gildeskål, Bolga i Meløy og Landegode i Bodø.

MDG vektlegger at dette er etableringer i områder som har skapt konflikter.

Les også: MDG advarer mot massive utslipp fra nytt settefiskanlegg. – Tilnærmet nullutslipp, svarer SalMar

Til fylkestinget i Svolvær 18. til 20. oktober, vil derfor MDG be fylkesrådet om å vurdere en pause i tildelingen av nye tillatelser.

Andfjord Salmon på Andøya. Foto: Steve Hernes

Møller peker på at arealkonfliktene ligner en annen kontroversiell sektor.

– Dette minner om de tidlige prosessene med vindkraft. Der manglet det en struktur rundt søknadsprosessene som gjorde at det gikk over stokk og stein, advarer Møller, som også bemerker at landbasert oppdrett kan bli svært energikrevende hvis sjøvannet må pumpes opp på land.

Laks på land
I partiprogrammet til MDG fremgår det blant annet at en skal «kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025.»

Ifølge en oversikt utarbeidet av iLaks foreligger det planer om å bygge landbaserte oppdrettsanlegg globalt for 2,4 millioner tonn laks i årlig produksjon. Norske aktører går i bresjen, og står bak en vesentlig del av disse prosjektene.

Salmon Evolutions anlegg på Indre Harøy. Foto: SE