Mattilsynet: – Vi er ikke kjent med gjentatte funn av farlige og skadelige stoffer i norsk laks og ørret

Nyheter
2116

Mattilsynet kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbildet, som den russiske veterinærmyndigheten Rosselkhoznadzor tegner om kvaliteten på videreeksportert laks og ørret fra Norge.

Nylig sendte Rosselkhoznadzor et brev til hviterussiske myndigheter, der det oppfordret til å stramme inn på importen av norsk laks og ørret. Ifølge Rosselkhoznadzor skal det gjentatte ganger ha blitt oppdaget forbudte og skadelige stoffer i fiskeprodukter laget av norske råvarer videresendt til Russland.

Rosselkhoznadzor ba også om et møte Mattilsynet, slik at norske oppdrettsbedrifter kunne inspiseres, men fikk ikke i stand en avtale.

Malin Elisabeth Florvåg er sjef for seksjon eksport og import i Mattilsynet. Hun sier til iLaks at Mattilsynet er ikke kjent med gjentatte funn av farlige og skadelige stoffer i norsk laks og ørret.

– Så langt i 2019 har vi kun mottatt én notifikasjon fra hviterussiske veterinærmyndigheter. Dette har blitt fulgt opp med den aktuelle virksomheten, skriver Florvåg i en e-post.

Florvåg opplyser ikke om hvilket tilfelle dette er snakk om, men torsdag skriver Intrafish at det i august ble gjort funn av listeria et parti kjølt regnbueørret fra Martin E. Birkenes (Firda), som ble eksportert til Hviterussland via Ice Seafood.

Mattilsynet bekrefter overfor iLaks at de har mottatt en henvendelse fra russiske veterinærmyndigheter om inspeksjoner av norske fiskeforedlingsbedrifter, som har blitt besvart i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet, bransjeorganisasjonene og Sjømatrådet.

– Mattilsynet er i ferd med å legge besøksprogrammet for utenlandske kollegaer det kommende året, og har på nåværende tidspunkt ikke kunnet gi et konkret tidspunkt der det vil passe å gjennomføre en slik inspeksjon, avslutter Malin Elisabeth Florvåg.