Mattilsynet: – Urovekkende!

Nyheter
533

– Dette er urovekkende og betyr at oppdrettere må hå skjerpet beredskap i tiden framover, sier Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet.

Hun viser til havforskernes funn av 50-100 lus på sjøørret og mener at dette indikererat oppdrettsanleggene også kan bli rammet de kommende dager og uker.

Lakselusen formerer seg raskt når sjøtemperaturene er høye. Temperaturene har i juni måned ligget på 10-12 grader, og er nå cirka 12,5 grad i snitt for Vestlandet.

– Det betyr at lakselus som har kommet i oppdrettsanleggene de siste to til tre uker kan utvikle seg til voksne hunnlus allerede i løpet av de neste ukene. Dersom ikke oppdretterne klarer å holde nivået nede, kan lakselusnivået stige mye, sier Andersen.

Observasjoner på vill sjøørret er understøttet av foreløpige modeller som beregner utslipp av lakseluslarver fra oppdrettsanlegg. Disse viser også svært høye utslipp av lakseluslarver langs kysten fra Rogaland til Trøndelag i mai og juni 2014. Mer detaljerte spredningsmodeller fra testlokaliteter viser også høye nivåer av tidlige utviklingsstadier i sjøen. Dette stemmer godt overens med det Havforskningsinstituttet nå finner i felt i samme områder, hevder

– Vi deler Havforskningsinstituttets bekymring. Dette betyr at alle oppdrettere nå må følge forholdene i anleggene sine nøye. For å ha oversikt over situasjonen må de vurdere å undersøke flere fisk og merder enn minimumskravet i lakselusforskriften pålegger. Ikke minst må de være forberedt på iverksette tiltak på kort varsel, sier Andersen.

Mattilsynet følger nøye med på utviklingen i anleggene og vil pålegge tiltak om nødvendig, herunder eventuelt utslakting.

– Vi forventer at oppdretterne foretar forsvarlige, fortløpende vurderinger og iverksetter nødvendige tiltak, sier Andersen ifølge en pressemelding fra Mattilsynet.