Mattilsynet truer med dagsbøter på 86.000 kroner hvis ikke Sulefisk kommer under lusegrensen på lokalitet innen tirsdag

Nyheter
2077

Utfordrende luseforhold ved Sulefisk sin lokalitet Fureholmen.

Hunnlus-utvikling på lokalitet Fureholmen i 2020. GRAF: Barentswatch

De fire siste ukene har Sulefisk vært over myndighetenes fastsatte grense på 0,5 voksne hunnlus i snitt per fisk på lokalitet Fureholmen i Solund kommune.

Mattilsynet var til stede under lusetelling i uke 45, og varslet i etterkant vedtak om tiltak mot lakselus og varsel om løpende dagmulkt for Sulefisk.

I vedtaksbrevet, som iLaks har fått innsyn i, må Sulefisk gjennomføre tiltak for å komme under lusegrensen innen tirsdag i neste uke. Dersom tiltaket ikke blir oppfylt innen dette, vil Mattilsynet gi en løpende dagmulkt på 86.079 kroner per dag. Tvangsmulkten løper fra onsdag.

Daglig leder Michael Niesar i Sulefisk skriver i en e-post til iLaks at fisken på lokaliteten har vært under behandling med brønnbåten «Ro Server», som har Thermolicer installert, siden onsdag med foreløpig god behandlingseffekt.

Daglig leder i Sulefisk, Michael Niesar. FOTO: Trine Forsland

– Vi forventer at lusetall vil komme under grensen igjen denne uken. Vi overvåker generell fiskevelferd (stress, skader og dødelighet) på fisken under behandlingen og det ser ut at fisken klarer seg forholdsvis bra, skriver Niesar.

– Vi leverer også slaktefisk som er egentlig for liten for slakting og forserer dermed utslakting av lokaliteten grunnet sterk lusepress over en lengre periode, legger han til.

Niesar opplyser imidlertid at behandlingen går tregere enn planlagt.

– Med slike værforhold som det er nå er lusebehandling i brønnbåt en veldig utfordrende arbeidsoperasjon og da er det viktig å ha ekstrafokus på HMS selv om dette innebærer forsinkelser i prosessen, avslutter han.

Sulefisk fikk for øvrig også et liknende varsel for lokalitet Guleskjeret. Her kom imidlertid oppdretteren under lusegrensen i forrige uke. 

KART: Barentswatch