Mattilsynet satte ned foten for triploid laks. Men det endrer ikke Griegs triploid-planer i Øst-Canada

Nyheter
0

Grieg Seafood fastholder planer om triploid laks i et særs krevende produksjonsområde.

Norway Royal Salmon (NRS) fikk i 2014 tilsagn om ni såkalte mørkegrønne konsesjoner for bruk av triploid (steril) laks, som eliminerer risikoen for at rømt oppdrettslaks skal formere seg med villaks.

Avsluttet
Etter ni års drift viser imidlertid erfaringene at den triploide laksen synes å være mer eksponert for bakterie- og virussykdommer.

Les også: Stopper utsett av triploid laks av hensyn til fiskevelferd

Derfor har NRS hatt dialog med Nærings- og Fiskeridepartementet hvor departementet har kommet til at de justerer vilkåret om bruk av steril fisk frem til det foreligger en beslutning i forvaltningen om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig eller ikke.

Mattilsynet har bestemt at det ikke skal settes ut triploid smolt etter våren 2022, og at all triploid laks i sjøen skal være avsluttet innen utgangen av 2023.

Omfattende
NRS’ konkurrent Grieg Seafood har varslet en omfattende satsing på triploid laks ved selskapets ambisiøse vekstplan i Newfoundland og Labrador på den canadiske østkysten. Grieg Seafood NL sitter her på en samlet produksjonskapasitet på 30.000 tonn laks, og vil slakte sin første fisk i 2022.

Selskapet tillates ikke å bruke diploid (normal) laks i regionen. Om så var, kunne de uansett kun bruke rogn fra den lokale laksestammen Saint John River, som de to konkurrentene Cooke Aquaculture og Mowi sitter på.

Kart: Google Maps

Erfaringer
Men det norske Mattilsynets vedtak for ingen innvirkning på Grieg Seafoods planer i Øst-Canada.

– Ikke per nå. Vi utvikler produksjonen i Newfoundland steg for steg, der vi bygger på ulike erfaringer, ny kunnskap som hele tiden kommer inn og justerer underveis, sier Grieg Seafoods kommunikasjonsdirektør Kristina Furnes til iLaks.

Det kan bety svak laks i et av klodens mest krevende områder å drive laks på. Den risikoen er Grieg tilsynelatende komfortabel med.

– Ingen har drevet oppdrett av laks i Placentia Bay før, og det er langt derfra til området de andre oppdretterne er i, så egne erfaringer må gjøres her. Ut fra undersøkelsene som er gjort ser Placentia Bay ut til å være et godt egnet oppdrettsområde for laks – med gode strømforhold, dypt vann og forhold som minner om Norge, sier hun.

Helt alene
– Vi har avbøtende tiltak for temperatursvingninger, som større smolt, dype nøter (40 meter) og lokaliteter med god gjennomstrømming (som er viktig ved kalde temperaturer). Vi er også helt alene i området, og vi skal drive med nytt og moderne utstyr og etter beste praksis, fortsetter Furnes.

– Vi bygger opp driften basert på erfaringer med triploid laks både i Norge og Storbritannia, og tar med oss utviklet kunnskap på ulike områder, som tidspunkt for utsett, fôrsammensetning, forhold i ferskvann osv. Vi har også eget settefiskanlegg i regionen og egen kontroll på smolt, og det ser bra ut så langt. Samtidig bygger vi ut regionen steg for steg, slik at vi kan justere underveis og tilpasse oss de erfaringene vi får i praksis i Placentia Bay, sier Furnes.