Mattilsynet: Oppdrettslaks med sår og misdannelser ulovlig sendt ut av landet

Nyheter
0

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje om håndtering av oppdrettsfisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller andre defekter er i tråd med fiskekvalitetsforskriften.

Det er gjennomført 49 tilsyn, der 25 var uten avvik, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

18 ganger ble det veiledet om regelverkskrav, og det ble varslet vedtak åtte ganger. Dette viste ifølge Mattilsynet at mange virksomheter ikke ivaretar kravene i forskriften.

– Det er blant annet avdekket at oppdrettsfisk med sår og misdannelser sendes ut av landet, noe som ikke er tillatt etter forskriften, sier direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

I 2021 hadde cirka 10,5 prosent av den undersøkte oppdrettslaksen sår og misdannelser. I 2022 økte dette til cirka 11,5 prosent, skriver Mattilsynet. Kampanjen som ble gjort våren 2023, viste at flere aktører har utfordringer knyttet til store volumer med fisk med vintersår.

Skal ikke ut av landet
Oppdrettsfisk skal sorteres slik at sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum, ifølge Fiskekvalitetsforskriften §17.

Det kan i noen tilfeller omsettes til bedrifter i Norge, som har nødvendig utstyr for å feilrette før det omsettes til humant konsum – eller som kan bruke det til produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum. Det må da merkes tydelig med «Kun for tilvirkning innenlands».

Ifølge Mattilsynet fant de tilfeller med svært liten skrift, og i to tilfeller observerte de at kasser med fisk (både hel og filet med sår) ikke var merket med at det kun skulle innenlands.

I sju tilfeller var det manglende eller mangelfull feilretting. Dette var blant annet groping av fisken (uthuling av sår), mangelfull fjerning av sår på filet med skinn og mangelfull utsortering av kjønnsmoden fisk.

I elleve tilfeller hadde fisken blitt sendt ut av landet uten feilretting. Dette gjaldt både filet med skinn og hel fisk. Det var vanskelig å spore hvor fisken var sendt, da fisken ofte omsettes i flere ledd før feilretting, skriver Mattilsynet.

Da Mattilsynet gjennomførte kampanjen våren 2023, så de at flere aktører har utfordringer knyttet til store volumer med fisk med vintersår. Direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet på bildet. Foto: Mattilsynet

Kvalitet
Formålet med forskriften er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og bidra til markedsadgang for norsk fisk og fiskevarer i utlandet. Dette er en kvalitetsbestemmelse som skal beskytte omdømmet til norsk oppdrettsfisk, skriver Mattilsynet.

– Årsaken til tilsynskampanjen var meldinger og tips til oss, fra oppdrettsnæringen og andre, om en økende mengde sårfisk, et økende problem med sårfisk i utlandet, herunder flere returer fra utlandet med ikke feilrettet fisk, sier Wilmann.

– Vi oppfordrer næringen til å sikre at deres bransjestandarder gir en dekkende omtale av regelverkskravene.