Mattilsynet: – Oppdrettsfisk må vaksineres selv om om koronasituasjonen skaper utfordringer

Nyheter
765

Klar melding fra Mattilsynet til oppdretterne onsdag ettermiddag.

«Selv om koronasituasjonen skaper utfordringer, er det viktig at fisken er vaksinert før den settes ut i sjøen. Vaksinering er et av de viktigste smitteforbyggende tiltakene mot de bakteriesykdommene det er effektive vaksiner mot. Oppdrettsfisk som ikke er vaksinert mot vibriose, furunkulose og kaldtvannsvibriose må ikke settes ut i sjøen», heter det i meldingen.

Mattilsynet advarer mot at det er stor fare for sykdomsutbrud hvis uvaksinert fisk blir satt ut i sjøen.

«Det kan føre til at mange fisk dør og til økt bruk av antibiotika. I en tid med færre ansatte på oppdrettsanleggene, vil en situasjon med sykdom eller at mange fisk dør raskt bli krevende å håndtere. Fisk som ikke er mulig å få vaksinert, bør destrueres», skriver tilsynet videre.

Ifølge akvakulturregelverket er det krav om at oppdretter skal gjennomføre relevante tiltak for å hindre introduksjon, utvikling og spredning av smittsomme sykdommer.

«Vaksinering er et av de viktigste og mest relevante tiltakene oppdretterne har», skriver Mattilsynet.

Matloven krever også nødvendig aktsomhet for å unngå fare for utvikling eller spredning av smittsom dyresykdom.

«En oppdretter som setter ut uvaksinert fisk utøver etter Mattilsynets oppfatning ikke tilstrekkelig aktsomhet for å hindre utvikling eller spredning av smittsom sykdom», står det i meldingen.

iLaks fortalte nylig om at innreiseforbud til Norge stopper utenlandske vaksine-team foran høysesongen.

– I disse tider betyr fiskehelse og fiskevelferd alt. Jeg frykter at vi kan få noen vel krevende situasjoner fremover fordi selskaper som for eksempel Aqualife Services ikke får frem vaksinatører til våre kunder. For å opprettholde god fiskehelse- og velferd er det nødvendig å vaksinere fisken som står i kar rundt om. Noe som i neste omgang betyr svært mye for fremtidige matleveranser, sa Roar Tomassen, country manager i vaksineselskapet Aqualife.

Advokat Halfdan Mellby (H) og advokat Lars. S Alsaker i SANDS Advokatfirma skrev i en kronikk at strengt nødvendig personell kan unntas fra karantene-forskriften – også i havbruk.