Mattilsynet bekrefter laksevirus hos EWOS Innovation

Nyheter
948

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune i Rogaland fylke. EWOS Innovation driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Det opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet torsdag 16. juli om ILA-mistanke. Den 17. juli ble det tatt ut prøver av fisk ved lokalitet Oltesvik for eventuell verifisering av ILA. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 30. juli på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, heter det i meldingen.

Mattilsynet opplyser videre om at lokaliteten er ilagt restriksjoner for å begrense smittespredning.

– Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er under planlegging. Slakting/destruksjon av fisk starter i merder med påvist smittet fisk, skriver Mattilsynet.

Det vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på cirka 10-20 kilometer fra lokaliteter med ILA.