Mattilsynet avviser kritikken fra Ystmark

Nyheter
1668

Mener Aud Skrudlands utspill ikke er en rolleblanding, men ligger innenfor den meningsfrihet Mattilsynets medarbeidere har.

Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, gikk tidligere idag knallhardt ut mot veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet, Aud Skrudland, etter at hun i et intervju med Tidens Krav ga uttrykk for at det er «jobben hennes å være bekymret». Hun tok også til orde for hardere beskatning av oppdrettsnæringen, samt at det er «alt for mye fisk i sjøen».

– Dette utspillet er et kroneksempel på sammenblanding av private holdninger ytret med forvaltningshatten på hodet. Jeg tar for gitt at Mattilsynets ledelse rydder opp og klargjør at dette ikke er etatens synspunkt, sa Ystmark til iLaks.

Mattilsynet avviser kritikken.

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet, svarer på vegne av Skrudland som hennes nærmeste leder.

– Skrudland opptrådte i den aktuelle sammenhengen som privatperson. TK vinklet dette på en riktig måte, men iLaks har foretatt en kobling som gir et feil bilde.
Saken representerer derfor etter mitt syn ikke en rolleblanding, men ligger innenfor den meningsfrihet våre medarbeidere har, sier han til iLaks.

– Når det gjelder Ystmarks mening om at det ikke ligger til Mattilsynet å være bekymret, vil jeg vise til de offisielle årsmeldingene fra Mattilsynet de siste år hvor det tydelig framgår at Mattilsynet er bekymret for flere utviklingstrekk for oppdrettsnæringa. Det er en naturlig og riktig konklusjon basert på vår samlede kunnskap, fortsetter Røthe Knudtsen.

– Når det gjelder de synspunkt som går på skattetekniske forhold, mener jeg Mattilsynets medarbeidere greit kan gi uttrykk for dette siden det ligger utenfor vårt forvaltningsmessige ansvarsområde, legger han til.