Massiv utslakting etter luseproblemer: – Lokaliteter har opplevd smittepresset så stort at de har gitt opp å forsøke å behandle

Nyheter
1491

Store luseproblemer i Flatanger nord i Namdalen i Trøndelag, har ført til at oppdrettere har sett seg nødt til å slakte ut all fisk på flere lokaliteter. 

John Bjarne Falch. FOTO: Mattilsynet

– Det er om ikke lenge bare to lokaliteter med fisk i sone Flatanger nord. Lokaliteter har opplevd smittepresset så stort at de har gitt opp å forsøke å lusebehandle, de velger å slakte ut all fisk på lokalitetene, skriver avdelingssjef John Bjarne Falch i Mattilsynet i en e-post til iLaks.

– De klarer å få ned lusetallet, men må i gang med ny behandlingsrunde – etter for kort tid til at fisken blir tilstrekkelig restituert, fortsetter han.

Falch forteller at flere lokaliteter har fått vedtak om å redusere antall lakselus – herunder om nødvendig utslakting av fisk, med frister.

– De klarte ikke å holde lusegrensen og måtte da slakte ut.

Saken fortsetter under bildet.

Flatanger nord. KART: Barentswatch
Roger Bekken. FOTO: SalMar

SalMar slaktet ut all fisk
Det er lokaliteter tilhørende Bjørøya/Midt-Norsk Havbruk, Mowi og SalMar, som har blitt rammet av luseutfordringene i området. Ifølge Falch er det lokalitetene Kvalrosskjæret, Kråkholmen, Feøyvika, Flotaren, Lyrneset og Makrellskjæret det dreier seg om. De tre siste tilhører SalMar.

Konserndirektør for oppdrett i SalMar, Roger Bekken, bekrefter overfor iLaks at de har slaktet ut all fisk på disse lokalitetene.

– Det har vært stort lusepress i området, vi har gjennomført flere behandlinger i området og valgte nå å slakte ut fisken fremfor å fortsette behandling, skriver han i en e-post.

Hektisk brønnbåtaktivitet
Lokalitet Feøyvika drives av Mowi, og her har det vært hektisk brønnbåtaktivitet de siste dagene, viser Barentswatch. Blant annet har prosessbåten «Taupiri» vært innom.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi sier til iLaks at anlegget er nesten tom for fisk.

– Vi har ikke hatt et utslaktingsvedtak på Feøyvika, men har slaktet ut på eget initiativ for å få ned smittepresset, sier Nævdal-Bolstad til iLaks.

Avtagende lusepress
Bjørøya har samdrift med Midt-Norsk Havbruk på Kråkholmen og Kvalrosskjæret. Førstnevnte var over grensen i forrige uke, mens sistnevnte har vært under lusegrensen de fem siste ukene, ifølge Barentswatch.

Ståle Ruud. FOTO: Namsos kommune

– Det stemmer at vi har en krevende situasjon med lus i Flatanger nord. Våre ansatte har med målrettet og god innsats gjennom sesongen klart å holde produksjonen i gang. Vi har ikke slaktet ut, og så lenge det er kontroll på situasjonen og fiskevelferden er ivaretatt, følger vi planlagt produksjonssyklus. Med synkende sjøtemperatur og vesentlig mindre fisk i sonen etter utslakt hos andre aktører, forventes også avtagende lusepress. Det er ikke mottatt pålegg om utslakting av våre lokaliteter, skriver daglig leder Ståle Ruud i Bjørøya i en e-post til iLaks.

John Bjarne Falch forteller til iLaks at det allerede er gitt signaler om at lusepresset begynner å avta i området.

Namdalsavisa har for øvrig også tidligere omtalt luseproblemene i Namdalen, men ikke hvilke selskaper og lokaliteter det dreier seg om.