Massedød av krill kobles til avlusing

Nyheter
3853

I forbindelse med Cermaqs søknad om utvidet produksjon i Gammelveggen i Narvik, har det dukket opp nye opplysninger i en gammel sak om massedød av krill.

Det skriver avisen Fremover, som i dagens papirutgave melder at massedød av krill i september 2015, kan skyldes en avlusning Cermaq gjorde ved lokalitet Gammelveggen.

I en høringsuttalelse fra Nordland Fylkes Fiskarlags i forbindelse med Cermaqs søknad om utvidet produksjon i Gammelveggen i Narvik, kommer det fram at det ble gjennomført avlusning ved lokaliteten få dager før.

Ved lusebehandling er et selskap pliktig til å rapportere behandlingen til Mattilsynet, hvor den deretter registreres i Barentswatch.

«Dødelig cocktail»
Avlusningen skal ha skjedd i perioden 21. og 27 september, mens massedøden av krill inntraff 28.september 2015. Ifølge Mattilsynet ble det gjennomført en badebehandling mot lus i uke 39 ved lokalitet Gammelveggen, og at det ble brukt en blanding av deltametrin og azametifos.

En blanding som Havforskningsinstituttet har omtalt som en så «dødelig cocktail» for skalldyr, at det ikke har vært mulig med dagens analysemetoder å påvise en minstedose før reker kreperer.

– Det er sterkt beklagelig at dette ikke er blitt rapportert på normal måte, sier rådgiver Elisabeth Karlsen i fylkesfiskarlaget, som forøvrig har sagt nei til økt produksjon.

Hun sier de «skjønte noe hadde skjedd», da det var innrapportert store mengder lus i anlegget ene uken, mens det var minimalt i uken etterpå.

Fulgt regelverk
Cermaq svarer i en e-post til Fremover at Mattilsynet har registrert behandlingen, men ved en teknisk feil ble det aldri registrert i Barentswatch. De skriver også at selskapet forholder seg til gjeldende regelverk ved bruken av medikamentell/kjemisk behandling for å få ned lusenivåene.

– Også behandlingen det henvises til i denne saken ble rapportert på vanlig måte. På grunn av en teknisk feil ble denne rapporteringen ikke inkludert i datagrunnlaget som vises på Barentswatch, skriver selskapet.

Lignende tilfeller
Det er ikke første gang det har blitt antydet en sammenheng mellom massedød av krill og bruk av avlusningsmiddel. I 2014 ble tusenvis av krill skylt i land i Sveio.

Den gangs sa havforsker Jens Christian Holst til Dagbladet følgende: «Det er litt enkelt å utpeke avlusningsmiddelet som synder her. At sjødyr som fisk og krepsdyr strander i hopetall, skjer fra tid til annen, også der det ikke fins oppdrett.»

Mattilsynet ble i samme sak anmeldt av en lokal hytteier, som mente at avlusningsmiddel drepte skalldyr og at Mattilsynet hadde ansvar for å kontrollere nivåene. 

– Det er imidlertid lite sannsynlig at dette kan ha forårsaket krilldøden. I dette området er det ikke store mengder fisk som har vært i anleggene. Når de avluser, tar de tett pressenning rundt noten, før de tilsetter lusemiddelet. Når presenningen slippes opp, er det såpass lite rester igjen, at dette fort fortynnes ut i fjorden, sa Cecilie Ihle i Mattilsynet.