Måsøval vil på børs

Nyheter
0

Ny oppdretter på vei til Oslo Børs.

«Oslo Børs har mottatt søknad fra Måsøval om opptak til handel på Euronext Growth», heter det i en kortfattet børsmelding torsdag morgen.

Frøyaselskapet startet med oppdrett allerede i 1972. Dagens toppsjef, Lars Måsøval, er tredje generasjons oppdretter.

Integrert
Det er et integrert oppdrettselskap som nå setter kursen mot Oslo Børs. I Måsøval-konsernet inngår både settefisk- og matfiskanlegg og avlusningsfartøy. Måsøval har lenge vært en av de største eierne i Norway Royal Salmon (NRS), men solgte seg ut herfra høsten 2020.

I samme transaksjon overtok morselskapet Måsøval Eiendom NRS’ aksjer i det islandske oppdrettselskapet Ice Fish Farm, som allerede er notert på Oslo Børs. Den islandske virksomheten inngår imidlertid ikke i børsnoteringen.

– Det er kun den norske virksomheten som skal børsnoteres, forteller Lars Måsøval til iLaks. – Måsøval Eiendom er et familieselskap og den islandske virksomheten er et søsterselskap til Måsøval Fiskeoppdrett, presiserer han.

To aksjonærer
Måsøval-konsernets heleide oppdrettsselskap i Norge, Måsøval Fiskeoppdrett, slaktet i 2020 omkring 17.000 tonn laks. Selskapet kjøpte i fjor sommer ytterligere produksjonskapasitet på auksjon og har gjennom prosjektet Aqua Semi, med fire utviklingskonsesjoner, ytterligere muligheter for vekst i Norge.

Lars Måsøval ser frem til å ta steget med å ta et familieeid selskap til børs.

– Det blir positivt. Vi har tro på det vi driver med. Men det blir annerledes å ha tusen aksjonærer sammenlignet med to, som jeg og Anders er idag, sier han.

Ifølge Dagens Næringsliv er det meglertrioen Carnegie, DNB Markets og Sparebank 1 Markets som er tilretteleggere for børsnoteringen, hvor det planlegges å hente inn 825 millioner kroner gjennom en emisjon og et nedsalg fra Måsøvalfamilien. Egenkapitalen prises til 3,25 milliarder kroner før transaksjonen.