Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune etablerer visningssenter for akvakultur

Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune går sammen for å etablere et visningssenter og et visningsanlegg for laks i Kristiansund. Etableringen skal gi publikum et innblikk i oppdrettsnæringen, og man har mål om å skape en møteplass for næringsliv, publikum og studenter. Det opplyser Kristiansund kommune i en pressemelding. Etter flere måneder med sonderinger slipper Måsøval Fiskeoppdrett … Fortsett å lese Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune etablerer visningssenter for akvakultur