Markant kronesvekkelse etter oljestup

Nyheter
0

Oljeprisen har falt med ti prosent på en uke. Økt usikkerhet betyr at investorer flykter ut av norske kroner.

Euro og dollar har dermed styrket seg kraftig, og handles tirsdag morgen for henholdsvis 10,56 og 8,96 mot norske kroner.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken mener det er flere delårsaker bak kronesvekkelsen.

– Det er nærliggende å trekke frem ganske kraftige fall på aksjebørsen. Så har vi i tillegg sett et veldig stort fall i oljeprisen mandag. Dessuten er det jo økt usikkerhet om utviklingen fremover også. Da blir investorer litt mer risikoaverse. Og det pleier som regel å være en veldig dårlig kombinasjon for kronen, sier Knudsen til Dagens Næringsliv.

Dollar mot norske
kroner. Graf: Infront

97 prosent av den norske oppdrettslaksen eksporteres, og lakseprisen er naturligvis følsom for valutafluktuasjoner, særlig i euro og dollar som er de mest sentrale oppgjørsvalutaene. En svak krone er, alt annet like, gunstig for salg av laks i norske kroner.

På den annen side er oppdretterne sårbare for en kronesvekkelse ved innkjøp av fôringredienser, som stort sett handles i fremmed valuta på verdens store råvarebørser. En svekket krone kan dermed bety dyrere fôr, som er oppdretternes viktigste kostnadskomponent.