Marine Harvests lukkede anlegg på Molnes igjen rammet av amøbegjellesykdom

Nyheter
9005

Fisken ble behandlet i romjulen i ferskvann om bord i brønnbåten «Ro North». 

Det skriver Grannar.

– Behandlingen er i praksis svært lik som ved avlusing av oppdrettslaks, sier kommunikasjonssjef Ole Helge Hjetland i Marine Harvest til avisen.

Amøben Paramoeba perurans gir amøbegjellesykdom (AGD) og angriper gjellene til fisken. Marine Harvest antar at den er kommet inn i «Neptun 3» via ufiltrert inntaksvann og smittet fisken. Også lus har ifølge Marine Harvest kommet inn i merden via inntaksvannet.

Det ble også påvist utbrudd av sykdommen i oktober 2014. Totalt 200.000 laks ble da tatt ut av anlegget.

– Molnes-tanken gir oss både god erfaring med lukket oppdrett og med teknologien til Aquafarm Equipment. Om vi vil fortsette med denne driftsformen, og om vi ønsker å investere mer i denne teknologien, er en løpende vurdering hos oss, avslutter Hjetland.

Forskningsmerden Neptun 3 er 40 meter i diameter på innsiden, og 126 meter i omkrets. Det tette karet er 22 meter dypt, og rommer 21.000 kubikkmeter.