Marine Harvest sier de ikke kan slakte laksen på Hitra, men de får ikke sende den sørover

Nyheter
1410

Marine Harvest har fått avslag på søknad om dispensasjon til å transportere levende laks fra Grøttingsøya ved Bogøyvær og Tennøya ved Sula på Frøya, til selskapets slakteri på Eggesbønes på Sunnmøre.

Det skriver Hitra-Frøya.

Det er ikke lov å transportere levende laks forbi Hustadvika fordi man vil hindre smitte av PD (Pancreas Disease), og det kreves derfor dispensasjon, som kan gis i særlige tilfeller.

Ifølge Mattilsynet oppgir Marine Harvest flere grunner til hvorfor de ikke kan slakte laksen ved Marine Harvests slakteri på Ulvan på Hitra.

– Marine Harvest beskriver en situasjon der det er ønskelig å ta ut noe biomasse i forkant av sommeren med tanke på eventuelle problemer relatert til lakselus og velferd. Det er også en skjevhet i mengde fisk som går til Ulvan i forhold til Eggesbønes. Det er slakting av fisk med CMS (hjertesprekk, journ.anm) som er tatt ut av dyrevelferdsmessige årsaker, slik at slakting av normalfisk har blitt fortrengt. Dette medfører at slaktebehovet i juni overskrider kapasiteten på Ulvan, skriver Mattilsynet i sitt avslagsbrev til selskapet.

Men det er ikke god nok grunn til å gi dispensasjon.

– Mattilsynet kan ikke se at sykdomsutfordringer/slaktekapasitet/reduksjon av MTB med henys til lus og fiskevelferd kan vurderes som særlig tilfelle i denne saken. Generelt er det i Mattilsynet gitt føringer om streng dispensasjonspraksis, for å unngå uthuling av forskriftsbestemmelsene. Vi vil på denne bakgrunn avslå søknad om dispensasjon, skriver Mattilsynet.