Marine Harvest satser på «Egget»

Nyheter
6663

“Egget” er en lukket teknologi som er formet som et egg. Det skal være 44 meter høyt, 33 meter bredt og 90 prosent av konstruksjonen vil være under vann. Hvert egg skal på sikt kunne romme 1.000 tonn laks. Teknologien, som er utviklet av Hauge Aqua AS, har et mål om å møte flere store utfordringer for næringen, deriblant lus og rømming. I tillegg vil anlegget forsøke å samle partikulært materiale.

Illustrasjon: Hauge Aqua/Kreativ Side

Ny retning
– Målsetningen med dette prosjektet er å forsterke den konkurransefordelen norsk akvakultur allerede har gjennom tilgang på skjermede kystnære områder. Egget representerer en helt ny retning, og er et sprang i utviklingen av lukkede systemer. Målet vårt er å produsere sunn og smakfull laks på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, sier konsernsjef i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog, i en pressemelding.

Prosjektet vil gå over tre faser, med gradvis utvikling og testing av konseptet. I søknaden legges det opp til fullskalauttesting med til sammen ti enheter i 2018. Før denne tid vil det gjennomføres forsøk med fisk i pilot- og prototypekonstruksjoner.

– For å forsvare investeringskostnadene, samt å verifisere teknologiens konkurransekraft og ytelse, er en uttesting i storskala avgjørende. Det er derfor svært viktig at vår søknad innvilges i sin helhet. Lykkes vi, vil det være et kvantesprang for hele næringen, sier Aarskog.

Økt bærekraft og mer vekst
Løsningen utvikles for å bli et alternativ til dagens åpne merddrift, og rettes inn mot de skjermede kystnære områdene hvor næringen i dag opererer. Egget er en meget sterk konstruksjon og skal kunne tilpasses kravene på norske lokaliteter.

Illustrasjon: Hauge Aqua/Kreativ Side

– Vi mener Egget har potensial til å forsterke næringens konkurransekraft, samtidig som fotavtrykket reduseres kraftig. Teknologien retter seg inn mot områder som i dag benyttes til akvakultur, og den kan samtidig åpne nye områder i norske fjorder. Lykkes vi, vil produksjonen fra dagens lokaliteter kunne økes signifikant, sier teknologidirektør i Hauge Aqua, Cato Lyngøy.

Lus og rømming
Målet med prosjektet er å løse utfordringene knyttet til lus og rømming. Prosjektet har også en ambisjon om en kraftig reduksjon av partikulært materiale fra anlegget. Dette vil både minimere det miljømessige fotavtrykket og redusere kostnadene. Resultatene fra prosjektet vil være offentlig tilgjengelig slik at det kan komme hele næringen til gode.

– Vi mener at Egget er innovativt og banebrytende. Hauge Aqua er på ingen måte alene om prosjektet. Et solid team av erfarne fagfolk skal alle ha sin del av æren for at denne milepælen er nådd. Vi er stolte av at Marine Harvest har valgt å gå videre med vårt teknologikonsept. Nå gjelder det for oss å levere varene, sier Lyngøy.

Foto: Hauge Aqua/Kreativ Side